ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NİN DİKKATİNE (ŞANTİYE DENETİM FÖYÜ HK.)

Bilindiği üzere 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı Genelgemizin (Genelge No:2011/4) 9.maddesinde  “Yapı denetim kuruluşları Bakanlığımızca belirlenen denetim prosedürüne uygun olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından bir takvim yılı içinde en az iki kez büro ve altı kez şantiye denetimine tabi tutulacaklardır. Şantiye denetimine ait föy şantiye mahallinde, büro denetimine ait föy ise kuruluşun bürosunda doldurulacaktır. Denetlemede dikkat edilecek hususların yer aldığı denetim föyleri, Bakanlığımız web adresinden temin edilecek olup, denetim sonrası düzenlenen bu föyler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir. Şantiye ve büro denetimine ilişkin föyler denetleme sonrasında aynı bilgilerle   Bakanlığımız adresindeki kullanıcı hesabı üzerinden internet ortamında da doldurulacaktır.” Hükmü yer almaktadır.

Bahse konu hüküm doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince tanzim edilecek olan “Şantiye Denetim Föyü” nün ekte sunulan revize edilmiş hali ile tanzim edilmesi ve Ulusal Yapı Denetim Sistemine de bu hali ile yüklenmesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda;

İlgililerine önemle duyurulur. 

28.02.2020

 

Ek: Şantiye Denetim Föyü (2 Sayfa)Haber ile ilgili ek dosyasına burdan ulaşabilirsiniz