YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu BaÅŸkanlığının 15.08.2012 tarih ve 434/3, 29.08.2012  tarih ve 435/sayılı, kararları ile;

 YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAYA HAK KAZANAN KURULUÅžLAR

  • Hatay  ilinden;

-ANTAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-STATÄ°K GÜÇ Yapı Denetim Ltd. Åžti.

-ASÄ° KÖRFEZ Yapı Denetim Ltd. Åžti.                                                        

  • Ä°stanbul ilinden;

- KDK TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • Adana ilinden;

KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  • Şırnak  ilinden;

CUDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  • Ä°zmir  ilinden;

DENÄ°Z ADA Yapı Denetim Ltd. Åžti., ’nin müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluÅŸlara Yapı Denetim Ä°zin Belgesi VERÄ°LMESÄ°NE,  karar verilmiÅŸtir.

 Ayrıca;

 -          Denetim  izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereÄŸi alınan taahhütnamelerde, ilgilinin baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

 KuruluÅŸun izin belgesi almaya hak kazandığı aÅŸamada, ortaklarının ve denetçilerinin baÅŸka bir iÅŸte çalışıyorlar ise bu iÅŸlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

 -          Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Åžubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte BaÅŸkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Ä°lgililere duyurulur.

17/09/2012