YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 15.08.2012 tarih ve 434/3, 29.08.2012  tarih ve 435/sayılı, kararları ile;

 YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞLAR

  • Hatay  ilinden;

-ANTAKYA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-STATİK GÜÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.

-ASİ KÖRFEZ Yapı Denetim Ltd. Şti.                                                        

  • İstanbul ilinden;

- KDK TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • Adana ilinden;

KAYCIOĞLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  • Şırnak  ilinden;

CUDİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

  • İzmir  ilinden;

DENİZ ADA Yapı Denetim Ltd. Şti., ’nin müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluşlara Yapı Denetim İzin Belgesi VERİLMESİNE,  karar verilmiştir.

 Ayrıca;

 -          Denetim  izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereği alınan taahhütnamelerde, ilgilinin başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı taahhüt altına alındığından,

 Kuruluşun izin belgesi almaya hak kazandığı aşamada, ortaklarının ve denetçilerinin başka bir işte çalışıyorlar ise bu işlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

 -          Yapı Denetimi İzin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Şubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir.

 İlgililere duyurulur.

17/09/2012