YAPI DENETİM KURULUŞLARININ DİKKATİNE

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 13.06.2012 tarih ve 427/2 sayılı, kararı ile;

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALMAYA HAK KAZANAN KURULUŞLAR

* Konya ilinden;

- CERAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- AKME Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- ADERANS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* İzmir ilinden;

- KARAKALEM Yapı Denetim Ltd. Şti.

- KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- MAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- Fİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- VOLKAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- KAHRAMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- DEHA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- ACAR35 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Denizli ilinden;

-HANDE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-SARIYILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti.

* Isparta ilinden;

-ALACA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-BERKAN Yapı Denetim Ltd. Şti.

* Balıkesir ilinden;

-BALIKESİR BERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-BALIKESİR GÜL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* İstanbul ilinden;

-FEZAYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   -GÜN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-BAŞAKŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-MİZAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ÇIRAĞAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Muğla ilinden;

  -MUĞLA İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

 * Antalya ilinden;

-KIVANÇ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Düzce ilinden;

    -ASFA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

    -ENTİM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Bursa ilinden;

-PROFOSYONELLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-PUAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Çorum ilinden;

-KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ERKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Mersin ilinden;

-SENAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-MRY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Gaziantep ilinden;

-2B Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-JEOTEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti., 

* Sakarya ilinden;

-ÖLÇEK Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-SAKARYA ZEKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ADAPAZARI 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Nevşehir ilinden;

-YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Samsun ilinden;

-YANKI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Rize ilinden;

-RİZE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Kırıkkale ilinden;

-KALEKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Giresun ilinden;

  -GİRESUN SUR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Erzurum ilinden;

-MUĞLA ÇÖZÜM Yapı Denetim Ltd. Şti.,

*Kayseri ilinden;

-PROBETON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

*Adana ilinden;

-GİZA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Adıyaman ilinden;

-ARMADA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Diyarbakır ilinden;

-CMD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Kütahya ilinden;

-ÇAM Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluşlara Yapı Denetim İzin Belgesi VERİLMESİNE, 

 

 

 

          YAPI DENETİM İZİN BELGESİ ALAMAYAN KURULUŞLAR

Giresun ilinden;

- Şima Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak,

Kuruluş yapılanmasının tamamlanması için tebligat yazımız ile istenilen hususların süresi içerisinde ikmal edilmediği görüldüğünden, kuruluşun yapı denetim izin belgesi talebinin REDDEDİLEREK yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşların son sırasına yerleştirilmesine, ayrıca bu kuruluş yerine  Giresun ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşlardan çağrı yapılmasına, 

Gümüşhane ilinden;

- Demirkapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak,

Kuruluş yapılanmasının tamamlanması için tebligat yazımız ile istenilen hususların süresi içerisinde ikmal edilmediği görüldüğünden, kuruluşun yapı denetim izin belgesi talebinin REDDEDİLEREK yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluşların son sırasına yerleştirilmesine, ayrıca bu kuruluş yerine Gümüşhane ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak  üzere yedek sırada bekleyen kuruluşlardan çağrı yapılmasına,

karar verilmiştir. 

Ayrıca;

-       Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluşlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereği alınan taahhütnamelerde, ilgilinin başkaca hiçbir mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı  taahhüt altına alındığından,  

Kuruluşun izin belgesi almaya hak kazandığı aşamada, ortaklarının ve denetçilerinin başka bir işte çalışıyorlar ise bu işlerinden ayrılmaları gerekmektedir.  

-       Yapı Denetimi İzin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Şubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte Başkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

İlgililere duyurulur.