YAPI DENETÄ°M KURULUÅžLARININ DÄ°KKATÄ°NE

 

Merkez Yapı Denetim Komisyonu Başkanlığının 13.06.2012 tarih ve 427/2 sayılı, kararı ile;

 

YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALMAYA HAK KAZANAN KURULUÅžLAR

* Konya ilinden;

- CERAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- AKME Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- ADERANS Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Ä°zmir ilinden;

- KARAKALEM Yapı Denetim Ltd. Şti.

- KARABAĞLAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- MAT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- Fİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- VOLKAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- KAHRAMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- DEHA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

- ACAR35 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Denizli ilinden;

-HANDE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-SARIYILDIZ Yapı Denetim Ltd. Şti.

* Isparta ilinden;

-ALACA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-BERKAN Yapı Denetim Ltd. Şti.

* Balıkesir ilinden;

-BALIKESİR BERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-BALIKESÄ°R GÜL Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Ä°stanbul ilinden;

-FEZAYAPI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

   -GÜN Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

-BAŞAKŞEHİR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-MİZAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ÇIRAÄžAN Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* MuÄŸla ilinden;

  -MUÄžLA Ä°LKE Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

 * Antalya ilinden;

-KIVANÇ Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Düzce ilinden;

    -ASFA Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

    -ENTÄ°M Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Bursa ilinden;

-PROFOSYONELLER Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-PUAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Çorum ilinden;

-KAYRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ERKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Mersin ilinden;

-SENAR Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-MRY Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Gaziantep ilinden;

-2B Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-JEOTEKNÄ°K Yapı Denetim Ltd. Åžti., 

* Sakarya ilinden;

-ÖLÇEK Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

-SAKARYA ZEKİ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

-ADAPAZARI 2 Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* NevÅŸehir ilinden;

-YEREL Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Samsun ilinden;

-YANKI Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Rize ilinden;

-RİZE Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Kırıkkale ilinden;

-KALEKENT Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Giresun ilinden;

  -GÄ°RESUN SUR Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

* Erzurum ilinden;

-MUÄžLA ÇÖZÜM Yapı Denetim Ltd. Åžti.,

*Kayseri ilinden;

-PROBETON Yapı Denetim Ltd. Şti.,

*Adana ilinden;

-GİZA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Adıyaman ilinden;

-ARMADA Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Diyarbakır ilinden;

-CMD Yapı Denetim Ltd. Şti.,

* Kütahya ilinden;

-ÇAM Yapı Denetim Ltd. Åžti. ’nin müracaatlarının uygun görülmesi nedeni ile bu kuruluÅŸlara Yapı Denetim Ä°zin Belgesi VERÄ°LMESÄ°NE, 

 

 

 

          YAPI DENETÄ°M Ä°ZÄ°N BELGESÄ° ALAMAYAN KURULUÅžLAR

Giresun ilinden;

- Şima Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak,

KuruluÅŸ yapılanmasının tamamlanması için tebligat yazımız ile istenilen hususların süresi içerisinde ikmal edilmediÄŸi görüldüÄŸünden, kuruluÅŸun yapı denetim izin belgesi talebinin REDDEDÄ°LEREK yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluÅŸların son sırasına yerleÅŸtirilmesine, ayrıca bu kuruluÅŸ yerine  Giresun ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluÅŸlardan çaÄŸrı yapılmasına, 

GümüÅŸhane ilinden;

- Demirkapı Yapı Denetim Ltd. Şti. ile ilgili olarak,

KuruluÅŸ yapılanmasının tamamlanması için tebligat yazımız ile istenilen hususların süresi içerisinde ikmal edilmediÄŸi görüldüÄŸünden, kuruluÅŸun yapı denetim izin belgesi talebinin REDDEDÄ°LEREK yapı denetim faaliyeti yapmak üzere yedek sırada bekleyen kuruluÅŸların son sırasına yerleÅŸtirilmesine, ayrıca bu kuruluÅŸ yerine GümüÅŸhane ilinde yapı denetim faaliyeti yapmak  üzere yedek sırada bekleyen kuruluÅŸlardan çaÄŸrı yapılmasına,

karar verilmiÅŸtir. 

Ayrıca;

-       Denetim izin belgesi almaya hak kazanan kuruluÅŸlarda, kurucu ortakların ve denetçilerinin, 4708 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin son fıkrası ve Yapı Denetim Uygulama YönetmeliÄŸinin 12 inci maddesinin birinci fıkrasının c ve ç bentleri gereÄŸi alınan taahhütnamelerde, ilgilinin baÅŸkaca hiçbir mesleki ve inÅŸaat iÅŸleri ile ilgili ticari faaliyette bulunamayacağı  taahhüt altına alındığından,  

KuruluÅŸun izin belgesi almaya hak kazandığı aÅŸamada, ortaklarının ve denetçilerinin baÅŸka bir iÅŸte çalışıyorlar ise bu iÅŸlerinden ayrılmaları gerekmektedir.  

-       Yapı Denetimi Ä°zin Belgesi ücretinin (2.000.-TL) herhangi bir Halk Bankası Åžubesinde Bakanlığımız Kurumsal Tahsilat Hesabı 101 Belgelendirme Gelirleri ücret sıra numarasına yatırdıklarına dair dekont ile birlikte BaÅŸkanlığımıza müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ä°lgililere duyurulur.