YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Denetim izin belgelerinin kaybolması veya üzerindeki bilgilerin okunamayacak şekilde tahrip olması gibi nedenlerle belgenin yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulması halinde, aşağıda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) sunulması gerekmektedir.

1- Kuruluşun en son yayınlanmış ticaret sicil gazetesi veya gazete yerine geçen belge
- Ticaret Sicil Müdürlüğünce “aslı gibidir” yapılmış sureti veya aslı sunulmalıdır.

2- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi veya firma son durum belgesi
- Belgenin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış olduğuna dikkat edilmelidir. Ticaret ve Sanayi Odalarınca bu kapsamda düzenlenen belgeler kabul edilmemektedir.
- Kuruluş bilgilerinin yapı denetim sistemindeki bilgilerinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu değişikliğe ilişkin belgelerin de sunulması gerekmektedir.
- Kuruluşun Anonim Şirket olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı veya noter tasdikli “hazirun cetveli” ni sunmaları gerekmektedir.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

3- Yapı denetim izin belgesinin kayıp olması halinde, belgenin kayıp olduğuna dair gazete ilanı
- Ulusal veya yerel gazetelerden birinde bir defa, gazete adını, tarihini ve ilanı gösterir sayfaları

4- Yapı denetim izin belgesi yenileme işlemine ilişkin ücretin yatırıldığına dair dekont
- Dekontun açıklama bölümünde; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve kayıp nedeni ile belge yenilemesi için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.


NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.