ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı- hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Denetçi Taahhütnamesi
 • Denetçi Belgesi Fotokopisi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.


YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

1-Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),

2-Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),

3-Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),

4-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu*

KURULUŞUN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1-Ticaret Sicil Gazetesi adres değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti)

2-Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),

3-Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),

4-Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),

5-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu *

6-Vergi Levhası (Adres değişikliği başka ilçeye yapılıyorsa)

ŞİRKET UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1-Ticaret Sicil Gazetesi unvan değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti),

2-Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Aslı),

3-Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),

4-Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),

5-Kurucu, Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yeni unvana göre düzenlenmiş Taahhütnameleri,

6-Şirket İmza Sirküsü (Aslı),

7-Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),

8-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu*


KURUCU ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1-Ticaret Sicil Gazetesi, hisse değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti) yada Ticaret Sicil Memurluğundan alınan son ortaklar listesi (Aslı),

2- Kurucu Kontrol Elemanı, Mimar, Mühendis ise;

-Kurucu Taahhütnamesi,

-İbraz edilen aslıı idare tarafıdan tasdikli diploma sureti,

-İgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı), **

-Adli Sicil Beyanı ***

-T.C. Kimlik numarasını gösterir belge,

-İmza Beyanı noterden (Aslı)

3- Yeni kurucu Denetçi ise;

 -Kurucu Taahhütnamesi,

 -Denetçi Belgesi Fotokopisi,

-T.C. Kimlik numarası,

-İmza Beyanı noterden (Aslı),

-Adli Sicil Beyanı ***

4-Hisse değişkliği ile Şirket Müdürü değişkliği olmuş ise Şirket İmza Sirküsü (Aslı)

* Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro- Şantiye Denetim Raporlarıı Bakanlığımıza (Yapı İşleri Genel Müdürlüğü evrak giriş yapılarak gelmesi gereklidir.

** İgili Meslek Odası Kayıt Belgeleri son 3 ay içrisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

*** Beyan yerine Savcılıktan alınan Adli Sicil Kaydı sunulması halinde, kaydı son 3 ay içerisinde düzenlenmiş ve Resmi Kurum konu başlıklı olarak sorgulanmış olması gerekmektedir.


 YDK İzin Belgesi İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Ticaret veya Sanayi Odasi kayıt belgesi*.
 • Yapı Denetim Kuruluşunun amacı: "Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar."olduğunu ve kuruluşunun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının başvuru esnasında bildirilen kurucu ortaklara ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Firma yetkililerinin imza sirküsü, diğer ortaklarının imza beyanı,
 • Firma kurucularının her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
  • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti,
  • Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameleri,,
  • T.C. Kimlik numarası,
  • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
  • İlgili Meslek Odası kayıt belgesi*,
 • (Bakanlığımızdan denetçi belgesi almış kurucuların Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameler ve ikametgah senedi dışındaki belgeleri vermesine gerek yoktur)

 • Başvuru esnasında firma bünyesinde görevli olduğu belirtilen Denetçi mimar/mühendislere ait belgeler:

Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

1)Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2)Bir proje ve uygulama denetçisis inşaat mühendisinin,

3)Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4)Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

5)Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin her biri için ayrı ayrı;

 • Denetçi Belgesinin fotokopisi,
 • Örnek-4'e uygun taahhütnamesi (damga pulu taahhütnamenin verildiği yılın değerlerine göre),
 • Noter tasdikli imza beyanı,
 • T.C. Kimlik numarası,

Not: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi almak için yapmış olduğunuz başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda bildirilen ve başvurunuz esnasında bildirdiğiniz bilgilerin doğruluğunu gösteren ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirilip, mavi GENİŞ bir klasör içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Evrak Bölümüne başvurunuz….!

* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.